Elke medewerker van TradersOnly moet zich op een loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de cliënt. Het beloningsbeleid van TradersOnly is dan ook zodanig ingericht dat medewerkers financieel niet gestimuleerd worden om handelingen te treffen die het belang van de cliënt in gevaar brengen.

De medewerkers van TradersOnly ontvangen een vast salaris dat op basis van de beslissing van de directie eventueel kan aangevuld worden met een bonus. De hoogte van deze bonus is niet afhankelijk van de behaalde omzet van TradersOnly, het aantal cliënten of het belegd vermogen.

Zowel de vaste als de variabele verloning van de medewerkers van TradersOnly zetten medewerkers niet aan tot het nemen van risico’s of handelingen die de positie van TradersOnly of haar cliënten in gevaar kunnen brengen.

Geen enkele medewerker van TradersOnly ontving in 2018 een salaris van meer dan 1 miljoen euro. Het totale bedrag aan bonussen dat in 2018 werd uitgekeerd, bedraagt 10.600 euro.


ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV