Veelgestelde vragen bescherming van gelden en effecten

Wie is IB UK?
Waarom is TradersOnly een introducing broker van IB UK?
Hoe worden mijn fondsen en posities bij IB UK en IB LLC aangehouden?
Wie is IB UK?

Wie is IB UK?

IB UK is de dochtermaatschappij van Interactive Brokers Group, Inc. (hierna te noemen ‘IBG’) in Europa. Naast IB UK, is Interactive Brokers LLC (‘IB LLC’) de Amerikaanse dochteronderneming van IBG en staat al sinds 1994 bij de SEC (American Securities and Exchange Commission) als broker-dealer ingeschreven. IBG staat genoteerd aan de Nasdaq exchange (tickercode: IBKR) in de Verenigde Staten en haar marktkapitalisatie per 7 januari 2020 is ruim 19 miljard USD. Via haar dochtermaatschappijen verwerkt IBG gemiddeld 859.000 transacties per dag, en heeft zij wereldwijd meer dan 660.000 cliënten, die tezamen meer dan USD 156 miljard aan vermogen bij IBG vertegenwoordigen.1

wie-is-IB-uk

IBG biedt als carrying broker de clearing-, settlement (afwikkeling)- en custodydiensten (bewaren van effecten) aan introducing broker TradersOnly.

1Bron: Interactive Brokers, Resultaten derde kwartaal 2019

Waarom is TradersOnly een introducing broker van IB UK?

Waarom is TradersOnly een introducing broker van IB UK?

Dankzij de connectie met IB UK kan TradersOnly cliënten toegang verlenen tot 125 beurzen in 31 landen. Op de meeste van deze beurzen hebben cliënten de mogelijkheid rechtstreeks te beleggen in aandelen, opties, futures, hefboomproducten, obligaties, grondstoffen, ETF's en CFD's. Bovendien hebben cliënten toegang tot 22 verschillende valuta's.

Orders van cliënten die bij TradersOnly worden ingediend en door of via IB UK worden uitgevoerd, worden niet verkocht aan flitshandelaren (high frequency traders) of market makers. Het doorverkopen van orders van cliënten aan derden die als wederpartij optreden kan een negatief effect hebben op de uiteindelijke transactieprijs.

Cliënten hebben daarnaast toegang tot het order routeringssysteem van IB LLC voor het plaatsen van orders (SmartRoutingSM), dat in verbinding staat met een groot aantal beurzen en markten. Met deze technologie worden de verschillende aandelenbeurzen gescand en de orderrouting gebaseerd op de beste markt, op basis van uitvoeringsprijs, snelheid en totale kosten van de uitvoering. Als gevolg van deze SMART-routing krijgen cliënten een snellere en betere orderuitvoering.

Kort gezegd, met dank aan de samenwerking met IB UK, kan TradersOnly haar cliënten wereldwijd laten beleggen met behulp van de meest geavanceerde infrastructuur.

Hoe worden mijn fondsen en posities bij IB UK en IB LLC aangehouden?

Hoe worden mijn fondsen en posities bij IB UK en IB LLC aangehouden?

Om cliënten de mogelijkheid te bieden overal ter wereld te handelen in allerlei soorten financiële instrumenten, is de beleggingsrekening juridisch gezien opgebouwd uit drie verschillende segmenten. Deze segmenten zijn zowel ondergebracht bij IB UK als IB LLCDe bewaring van uw gelden2 en (effecten)posities zijn afhankelijk van het segment van de rekening waar de effecten en/of cash wordt bewaard. Het segment wordt bepaald door het type financieel instrument waarin de cliënt belegt. Zie onderstaand overzicht:

Hoe-worden-mijn-fondsen-en-posities-bij-IB-UK-en-IB-LLC-aangehouden

2Stortingen vanaf uw tegenrekening worden op het Securities segment ontvangen.

3Als de IB UK Regulated rekening geopend is, worden alleen Amerikaanse, Canadese, Mexicaanse en Australische futures en futureopties op de Commodities rekening geboekt. De overige worden geboekt op de IB UK Regulated rekening.

Bovenstaande illustreert derhalve dat de Securities rekening en de Commodities rekening onder IB LLC valt en de Regulated rekening onder IB UK valt. De bewaring van financiële instrumenten (“custody”) en bescherming verschillen per type segment, deze verschillen worden op de volgende secties toegelicht.

IB LLC Securities rekening

Hoe worden mijn effecten en gelden beschermd?
Hoe worden mijn effecten beschermd als ik handel met bevoorschotting?
Hoe worden mijn derivatencontracten beschermd?
Wat gebeurt er als IB LLC failliet gaat?
Hoe werkt de bescherming als ik meerdere rekeningen heb?
Hoe worden mijn effecten en gelden beschermd?

Hoe worden mijn effecten en gelden beschermd?

Op de Securities rekening worden zowel financiële instrumenten als de cashgelden van cliënten apart gehouden van het eigen vermogen van IB LLC. Indien er cashgelden of financiële instrumenten in bewaring worden gesteld bij derden-financiële instellingen dan worden deze te allen tijde aangemerkt ten behoeve van cliënten van IB LLC. Hiermee zijn cashgelden en financiële instrumenten te allen tijde afgescheiden van het vermogen van IB LLC, ook in het geval van ingebrekestelling of faillissement van IB LLC. IB LLC maakt gebruik van diverse banken voor de bewaring van cashgelden, ter voorkoming van concentratierisico bij één bank. IB LLC voert regelmatig controles uit op de bewaarrekeningen ten behoeve van cliënten.

Hoe worden mijn effecten beschermd als ik handel met bevoorschotting?

Hoe worden mijn effecten beschermd als ik handel met bevoorschotting?

De financiële instrumenten die middels bevoorschotting zijn gefinancierd, kunnen aan derde partijen worden uitgeleend (bijvoorbeeld om shortselling te faciliteren). Indien een cliënt van IB LLC effecten aankoopt middels geleend geld, is IB LLC gerechtigd om tot een percentage van maximaal 140% van de waarde van de margin loan (effectenkrediet) uit te lenen.

IB LLC vereist van de wederpartij een bedrag beschikbaar te stellen van ten minste 102% van de marktwaarde van de geleende aandelen. Elke beursdag wordt het onderpand aangepast op basis van de beurskoers van de geleende aandelen. De als onderpand verstrekte gelden worden door IB LLC afgezonderd en uitsluitend ten behoeve van cliënten bewaard. In het geval dat een wederpartij niet in staat is om de geleende stukken terug te geven, wordt de waarde van die stukken gedekt door deze cashgelden.

Hoe worden mijn derivatencontracten beschermd?

Hoe worden mijn derivatencontracten beschermd?

Wanneer er in derivaten wordt gehandeld via het IB LLC segment, worden de gelden ter marginvereisten bij het desbetreffende clearingkantoor op een aparte cliëntenrekening bewaard, afgezonderd van het eigen vermogen van IB LLC. Deze gelden worden door het desbetreffende clearinghouse uitsluitend ten behoeve van cliënten gehouden. Clearinginstellingen geven in het derivatencontract een garantie af voor het tegenpartijrisico.

Wat gebeurt er als IB LLC failliet gaat?

Wat gebeurt er als IB LLC failliet gaat?

IB LLC is aangesloten bij de Securities Investor Protection Corporation (‘SIPC’). SIPC biedt bescherming tegen verlies van cashgelden en effecten die door een cliënt bij een broker worden aangehouden die lid is van SIPC. SIPC dekt cashgelden voor zover die bij IB LLC zijn gestort voor de aankoop van effecten. De dekkingslimiet van SIPC is maximaal USD 500.000 (met een afgesplitst maximum van USD 250.000 voor enkel cashgelden) per cliënt voor alle rekeningen bij dezelfde instelling. Daarnaast heeft IB LLC een aanvullende verzekering bij Lloyd's voor USD 30.000.000 (met een afgesplitst maximum van USD 900.000 voor cashgelden) met een geaggregeerde limiet van USD 150.000.000. SIPC geldt enkel voor de Securities rekening en dekt niet de futures, futureopties en/of cashgelden op de Commodities rekening. SIPC biedt tevens geen bescherming tegen een eventuele daling van de waarde van uw effectenposities.

Wanneer een broker failliet gaat, wordt de SIPC betrokken om overzicht te houden op de liquidatie van de broker en de SIPC speelt een rol indien er mogelijk cashgelden en/of effecten op de cliëntenrekeningen ontbreken. SIPC geeft de aanzet tot de liquidatieprocedure wanneer zij een verwijzing ontvangt van een Amerikaanse toezichthouder op de effectenmarkten. Wanneer de liquidatie van start gaat, vraagt SIPC de federale faillissementsrechter om een Trustee te benoemen voor de vereffening van de broker en om haar cliënten te beschermen. Cliënten van de financiële instelling krijgen voorrang boven mogelijke schuldeisers. Cliënten hebben een vordering jegens de broker ten bedrage van het 'netto vermogen' van de cliënt. Het 'netto vermogen' van de cliënt is de waarde van cashgelden en effecten die de broker aan de cliënt verschuldigd is, verminderd met het bedrag van een mogelijke schuld van de cliënt aan de Broker (bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van bevoorschotting).

Meer informatie over de bescherming door de SIPC is te vinden op de website van de SIPC en FINRA1

1Zelf-controlerende, niet-gouvernementele organisatie die toezicht houdt op aangesloten brokers en beurzen in de VS.

Hoe werkt de bescherming als ik meerdere rekeningen heb?

Hoe werkt de bescherming als ik meerdere rekeningen heb?

Verschillende rekeningen die op dezelfde naam staan en waaraan hetzelfde identificatienummer voor gekoppeld is, worden voor de toepassing van de maximale bescherming per cliënt gegroepeerd. Als u echter in verschillende hoedanigheden rekeningen bij IBG aanhoudt (bijvoorbeeld een rekening op uw eigen naam, een trustrekening waarvan u de trustee of begunstigde bent, of een gezamenlijke rekening), dan geniet elke rekening SIPC-bescherming en de hiervoor vermelde aanvullende bescherming tot aan de aangegeven limieten.

IB LLC Commodities rekening

Hoe worden mijn gelden beschermd?
Wat gebeurt er als IB LLC failliet gaat?
Hoe worden mijn gelden beschermd?

Hoe worden mijn gelden beschermd?

Cashgelden van cliënten op de Commodities rekening die bij IB LLC wordt aangehouden, worden apart bewaard van het vermogen van IB LLC  door middel van een afgezonderde rekening, zoals vereist door de Commodity Exchange Act (‘CEA’) en de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (‘CFTC’). De gelden op de Commodities rekening mogen uitsluitend worden gebruikt voor de handelsactiviteiten op de Commodities rekening, zoals het kopen en verkopen van futures en futureopties.

Wat gebeurt er als IB LLC failliet gaat?

Wat gebeurt er als IB LLC failliet gaat?

Voor de Commodities rekening geldt dat, indien er geen gelden geleend zijn en er geen derivaten worden aangehouden, de gelden en financiële instrumenten voor de cliënt beschikbaar zijn indien IB LLC failliet gaat. Dit aangezien de gelden en financiële instrumenten afgezonderd bewaard worden van het eigen vermogen. Indien de broker failliet is en de afgezonderde cashgelden voor een onvoorzienbare reden niet dekkend zijn om aan vorderingen te voldoen, delen de cliënten gelijkelijk in het tekort en worden zij gewone schuldeisers voor de restvorderingen. Ingeval er wel futures worden aangehouden, geven de clearinginstellingen een garantie af voor het tegenpartijrisico. De eerder genoemde bescherming van de SIPC dekt niet de futures, futureopties en cashgelden op de Commodities rekening.

IB LLC vereist van de wederpartij een bedrag beschikbaar te stellen van ten minste 102% van de marktwaarde van de geleende aandelen. Elke beursdag wordt het onderpand aangepast op basis van de beurskoers van de geleende aandelen. De als onderpand verstrekte gelden worden door IB LLC afgezonderd en uitsluitend ten behoeve van cliënten bewaard. In het geval dat een wederpartij niet in staat is om de geleende stukken terug te geven, wordt de waarde van die stukken gedekt door deze cashgelden.

IB UK Regulated rekening

IB UK staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority (‘FCA’) in het Verenigd Koninkrijk en biedt cliënten bescherming door de toepassing van het Cliënt Asset (‘CASS’)-reglement van de FCA.

Hoe worden mijn gelden bij IB UK beschermd?
Hoe worden mijn effecten bij IB UK beschermd?
Hoe worden mijn derivaten bij IB UK beschermd?
Wat gebeurt er als IB UK failliet gaat?
Hoe worden mijn gelden bij IB UK beschermd?

Hoe worden mijn gelden bij IB UK beschermd?

De cashgelden die cliënten bij IB UK op een rekening hebben staan, worden voor cliënten in beheer gehouden en zijn afgezonderd van het eigen vermogen van IB UK. Cashgelden die aan cliënten toebehoren worden op diverse banken geplaatst voor de bewaring, ter voorkoming van concentratierisico bij één bank.

Hoe worden mijn effecten bij IB UK beschermd?

Hoe worden mijn effecten bij IB UK beschermd?

Er worden via IB UK geen effecten verhandeld, enkel derivatencontracten.

Hoe worden mijn derivaten bij IB UK beschermd?

Hoe worden mijn derivaten bij IB UK beschermd?

Derivaten worden eveneens beschermd door het CASS-reglement van de FCA. Wanneer via IB UK wordt gehandeld in derivaten, worden de gelden ter voldoening aan de marginvereisten bij het desbetreffende clearinghouse eveneens op een aparte cliëntenrekening gehouden, afgezonderd van het eigen vermogen van IB UK. Clearinginstellingen geven in het derivatencontract een garantie af voor het tegenpartijrisico.

Wat gebeurt er als IB UK failliet gaat?

Wat gebeurt er als IB UK failliet gaat?

Gelden van cliënten worden in bewaring gehouden voor cliënten, op rekeningen die afgezonderd en te onderscheiden zijn van het eigen vermogen van IB UK, in overeenstemming met het CASS-reglement. Schuldeisers van IB UK kunnen derhalve niet over deze gelden beschikken, en deze gelden worden in plaats daarvan aan de cliënten teruggekeerd.

IB UK neemt daarnaast als erkende, in het Verenigd Koninkrijk gevestigde beleggingsonderneming  deel aan het Financial Services Compensation Scheme (‘FSCS’). Mocht IB UK onverhoopt niet aan haar financiële verplichtingen kunnen voldoen, dan kan de cliënt een vordering indienen bij de FSCS4. Dit betekent dat indien IB UK, na een faillissement, niet al uw gelden kan teruggeven, het FSCS de tekorten zal aanvullen. Het FSCS beschermt cliënten die bij IB UK geld in bewaring hebben gegeven.  De vergoeding uit hoofde van het FSCS is maximaal GBP 85.000 per cliënt en wordt van kracht als IB UK niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De vergoeding uit hoofde van het FSCS dekt geen marktverliezen over uw beleggingen. Meer informatie over het FSCS is te vinden op de website van het FSCS.

4Het compensatiefonds van het UK is bedoeld voor particuliere cliënten en kleine ondernemingen, ongeacht hun vestigingsplaats.

Wanneer een broker failliet gaat, wordt de SIPC betrokken om overzicht te houden op de liquidatie van de broker en de SIPC speelt een rol indien er mogelijk cashgelden en/of effecten op de cliëntenrekeningen ontbreken. SIPC geeft de aanzet tot de liquidatieprocedure wanneer zij een verwijzing ontvangt van een Amerikaanse toezichthouder op de effectenmarkten. Wanneer de liquidatie van start gaat, vraagt SIPC de federale faillissementsrechter om een Trustee te benoemen voor de vereffening van de broker en om haar cliënten te beschermen. Cliënten van de financiële instelling krijgen voorrang boven mogelijke schuldeisers. Cliënten hebben een vordering jegens de broker ten bedrage van het 'netto vermogen' van de cliënt. Het 'netto vermogen' van de cliënt is de waarde van cashgelden en effecten die de broker aan de cliënt verschuldigd is, verminderd met het bedrag van een mogelijke schuld van de cliënt aan de Broker (bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van bevoorschotting).

Meer informatie over de bescherming door de SIPC is te vinden op de website van de SIPC en FINRA1

1Zelf-controlerende, niet-gouvernementele organisatie die toezicht houdt op aangesloten brokers en beurzen in de VS.

TradersOnly

Wat gebeurt er als TradersOnly failliet gaat?
Valt TradersOnly onder het Beleggerscompensatiestelsel (BCS)?
Wat gebeurt er als TradersOnly failliet gaat?

Wat gebeurt er als TradersOnly failliet gaat?

Als TradersOnly onverhoopt failliet gaat en TradersOnly als gevolg daarvan niet meer aan haar verplichtingen kan doen uit hoofde van de Basisovereenkomst, kunnen cliënten een beroep doen op het Beleggerscompensatiestelsel (BCS). TradersOnly heeft als beleggingsonderneming een licentie krachtens de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en is aangesloten bij het BCS.

De maximale vergoeding op grond van het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel is EUR 20.000 per cliënt. Cliënten kunnen deze vergoeding claimen als TradersOnly onverwacht failliet gaat en TradersOnly als gevolg van wanbeheer of fraude niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, en de gelden en/of financiële instrumenten van cliënten niet meer kunnen worden teruggegeven. Aangezien cliënten van TradersOnly hun gelden en/of financiële instrumenten aanhouden bij IB LLC en IB UK, zal de situatie dat TradersOnly geen gelden en/of financiële instrumenten van cliënten kan teruggeven zich niet voordoen.

Meer informatie over het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel is te vinden op de websites van de AFM en DNB.

Valt TradersOnly onder het Beleggerscompensatiestelsel (BCS)?

Valt TradersOnly onder het Beleggerscompensatiestelsel (BCS)?

TradersOnly B.V. (TradersOnly) neemt als vergunninghoudende entiteit deel aan het beleggerscompensatiestelsel.

De vergoeding in het kader van het beleggerscompensatiestelsel is maximaal € 20.000,- per cliënt. Cliënten kunnen aanspraak op het BCS maken als TradersOnly onverhoopt failliet zou gaan en als gevolg van mismanagement of fraude TradersOnly niet langer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen en de gelden of beleggingen van cliënten niet meer kunnen worden teruggegeven.

Meer informatie over het beleggerscompensatiestelsel is te vinden op de websites van de AFM en DNB

“Interactive Brokers LLC is een geregistreerde Broker-Dealer, Futures Commission Merchant en Forex Dealer, gereguleerd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en de National Futures Association (NFA) en is een lid van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) en diverse andere zelfregulerende organisaties. Interactive Brokers onderschrijft of adviseert geen introducing brokers, financiële adviseurs of hedgefondsen van derden, waaronder TradersOnly B.V. Interactive Brokers biedt de afhandeling en clearing van diensten aan klanten. Geen van de hierin opgenomen informatie vormt een aanbeveling, aanbod of oproep van een aanbod van Interactive Brokers om enig security, financieel product of instrument te kopen, te verkopen of vast te houden of om ieder ​​specifieke beleggingsstrategie aan te gaan. Interactive Brokers vertegenwoordigt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt verstrekt. Voor meer informatie over Interactive Brokers, bezoek www.interactivebrokers.com.”


ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV