Hoe kan ik mijn rekeningwaarde bekijken?

U kunt via het handelsplatform alle belangrijke waarden van uw rekening bekijken. U doet dit door op de button Rekening 1 te klikken. Hierna opent een nieuw venster waar uw rekeninggegevens zijn opgedeeld in verschillende tabellen.

to-facta-priverekening

Let op: In de uitleg hieronder zijn alle rekeninggegevens zichtbaar. Mocht dit bij u niet het geval zijn, klik dan aan de rechterkant van de betreffende tabel op.

Balans
Margin Verplichtingen
Beschikbaar voor de Handel
Overzicht Valutaposities
Portefeuille
Balans

Wanneer u de eerste tabel Balans uitklapt, krijgt u het volgende overzicht:

 • Totale Waarde Portefeuille (TWP) – Geeft de totale waarde van uw effectenrekening weer.
  • TWP is uw totale cash waarde + de waarde van uw aandelen + de waarde van uw opties + het resultaat van uw futurehandel.
 • Equity with loan value– Indien u geen futures handelt of in bezit heeft, is dit getal hetzelfde als de Totale Waarde Portefeuille
 • Equity with loan value vorige dag - Vorige Dag Effecten + Cash – Futuremargin
 • Reg T Equity with loan value - Reg T Effecten + Cash – Futuremargin
 • Bruto waarde posities – Totale waarde van alle aangehouden effecten
 • Cash
 • Opgebouwde rente – Toont de totale opgebouwde rente van de lopende maand
Margin Verplichtingen

Om uw margin vereisten te controleren, kunt u bij het tweede kopje “Margin Vereisten” kijken. Zie onderstaande afbeelding:

 • Reg T Margin verplichting – de initiële margin vereisten berekend volgens de “US Regulation T” regels. Doorgaans betreft dit 50% van de waarde van de aandelen die u in uw portefeuille heeft.
 • Huidige Initiële Margin verplichting – de marge die vereist is geweest om de posities die u in bezit heeft aan te gaan.
 • Geprojecteerde margin verplichting op expiratie – de marge die u moet aanhouden na de eerstvolgende expiratie. Dit is alleen van invloed als u effecten in uw portefeuille heeft, zoals opties, die binnenkort expireren.
 • Huidige Marginvereiste Positiebehoud – de marge die vereist is om uw huidige posities te behouden.
 • Eerstvolgende initiële margin verplichting – de marge die vereist is geweest om de posities die u in bezit heeft aan te gaan, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode van marginberekening.
 • Eerstvolgende margin verplichting positiebehoud – de marge die vereist is om uw huidige posities te behouden, rekeninghoudend met de marginvereisten voor de eerstvolgende periode van marginberekening.
 • Overnight initiële marginverplichting – de marge die vereist is geweest om de posities die u in bezit heeft aan te gaan, rekeninghoudend met de marginvereisten die gelden buiten reguliere handelstijden.
 • Overnight Marginverplichting Positiebehoud – de marge die vereist is om uw huidige posities te behouden, rekeninghoudend met de marginvereisten die gelden buiten reguliere handelstijden.

Doorgaans zijn de marginvereisten buiten reguliere handelstijden tweemaal zo hoog als de marginvereisten tijdens de reguliere handelstijden. De marginvereisten die buiten reguliere handelstijden gelden, gaan een kwartier voor sluiting van de desbetreffende beurs in.

Beschikbaar voor de Handel

Onder het derde kopje Beschikbaar voor Handel ziet u hoeveel middelen u nog beschikbaar heeft voor handel.

 • Huidige Bestedingsruimt – geeft uw bestedingsruimte weer. Dit is het bedrag waarvoor u nog maximaal nieuwe posities kunt openen.
  • HBLM = Totale Waarde Portefeuille -/- Huidige Initiële Marge
 • Huidige Liquiditeit – de waarde waarmee uw portefeuille maximaal mag afnemen voordat automatisch posities geliquideerd worden.
  • HBL = Totale Waarde Portefeuille -/- Huidige Marginvereiste Positiebehoud
 • Geprojecteerde liquiditeit – geeft een indicatie van uw Huidige Beschikbare Liquiditeit na expiratie van effecten die binnenkort expireren.
 • Special Memorandum Account (SMA) – de SMA moet aan het einde van de handelsdag altijd positief zijn, maar mag gedurende de handelsdag eventueel negatief zijn. Voor meer informatie wanneer er positie geliquideerd worden als de SMA negatief is, klik hier. En voor meer informatie over de manier waarop de SMA berekend wordt klik hier.
 • Eerstvolgende bestedingsruimte – geeft uw bestedingsruimte weer, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode.
 • Eerstvolgende Liquiditeit – beschikbare ruimte voordat er verplicht posities bij u worden gesloten, rekeninghoudend met de marginvereisten van de eerstvolgende periode.
 • Overnight Bestedingsruimte – geeft uw bestedingsruimte weer, rekeninghoudend met de nabeurse (na sluiting van de beurs) marginvereisten.
 • Overnight Liquiditeit – beschikbare ruimte voordat er verplicht posities bij u worden gesloten, rekeninghoudend met de marginvereisten na sluiting van de beurs.
 • Koopkracht (intraday) – geeft uw maximale bestedingsruimte voor bepaalde aandelenmarkten weer (standaard wordt hier voor intraday 4 keer uw Huidige Beschikbare Liquiditeit weergegeven; nabeurs komt het op 2 keer uw Huidige Beschikbare Liquiditeit. Let wel: voor de meeste beurzen kunt u intraday maximaal 3 keer uw bestedingsruimte aan aandelen kopen).
 • Hefboomwerking – geeft aan hoeveel van uw posities wordt gefinancierd met uw eigen geld en hoeveel met geleend geld. In het voorbeeld heeft u een hefboom van 1.53. Dit geeft aan dat de huidige posities mede door geleend geld worden gefinancierd (in totaal wordt 53% gefinancierd door geleend geld). Een hefboom van 1 geeft aan dat het gehele cashsaldo op uw rekening wordt gebruikt om uw posities te financieren. Bij een hefboom onder de 1 financiert u de posities met uw een deel van uw cashsaldo.
 • Tijdstip volgende margin verandering – laat zien wanneer de nieuwe marge periode begint.
 • Het aantal daghandelingen nog te gaan (T,…,T+4) – geeft aan hoeveel daghandelingen in Amerikaanse aandelen, obligaties en opties u de komende dagen nog beschikbaar heeft.
Overzicht Valutaposities

Wanneer u de vierde tabel Marktwaarde – Overzicht Valutaposities uitklapt, krijgt u het volgende overzicht:

 

In het voorbeeld hierboven ziet u dat er op deze rekening verschillende valuta staan: euro’s (EUR), Amerikaanse dollars (USD), Canadese dollars (CAD) en Poolse Zloty (PLN). In de onderste rij wordt aangegeven wat de waarde van de verschillende valuta’s is, genoteerd in euro’s.

 • Totaal Cash – geeft het geldsaldo aan dat u op uw rekening heeft staan
 • Aandeel – geeft weer wat de waarde van uw aandelen in uw portefeuille is.
 • Opties – geeft weer wat de waarde van uw opties in uw portefeuille is.
 • Futures W&V – geeft de winst of verlies weer op futures die u in uw portefeuille heeft.
 • Totale Waarde Portefeuille – geeft de totale waarde weer van de portefeuille per valuta.

Het handelsplatform is zeer flexibel met valuta’s. Stel u stort 10.000 EUR en u koopt Amerikaanse effecten aan voor een waarde van 5.000 USD. Effectief blijft u dan 10.000 EUR positief staan en wordt er een negatieve positie aangegaan gelijk aan 5.000 USD . Dit betekent dat u automatisch verzekerd bent tegen valutarisico. Als de dollarkoers namelijk daalt, worden uw Amerikaanse effecten uitgedrukt in andere valuta minder waard. Echter, hoeft u later ook minder euro’s om te wisselen om de negatieve dollarstand te vereffenen.

Denkt u echter dat de dollar gelijk zal stijgen of gelijk blijft, dan loont het om direct het negatieve dollarbedrag te salderen. U kunt dit gemakkelijk doen door in het handelsplatform euro’s te verkopen en dollars aan te kopen.

Portefeuille

Wanneer u de zesde tabel Portefeuille uitklapt, krijgt u het volgende overzicht:

 

 • Financial instrument description – symbool van het effect dat u in uw portefeuille heeft.
 • Positie – aantal eenheden dat u in bezit heeft van het desbetreffende effect.
 • Valuta – de valuta waarin het effect is genoteerd.
 • Marktwaarde – de marktwaarde van de positie.
 • Marktprijs – de huidige marktprijs.
 • Aankoopkoers – gemiddelde prijs per eenheid die is betaald voor het aankopen van de positie (inclusief betaalde transactiekosten)

ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV