Hulp op afstand voor smartphones

Heb je hulp nodig bij het gebruik van de TradersOnly app of IB Key?

Installeer de gratis app "Teamviewer QuickSupport" op je smartphone, zodat we kunnen meekijken op je scherm. Neem vervolgens telefonisch contact op met onze klantendienst.


ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV