Maatregelen COVID-19

Uiteraard draagt TradersOnly  graag bij aan de oproep van de overheid om fysieke contacten tussen medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen om de gezondheid van onze medewerkers niet in gevaar te brengen en bedrijfscontinuïteit te waarborgen. We volgen hierin de adviezen van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die TradersOnly heeft genomen. De maatregelen zijn er op gericht om te kunnen waarborgen dat u de hoge kwaliteit dienstverlening van ons ontvangt die u van ons gewend bent.

covid19

Brief directie TradersOnly

Aanscherping marginvereisten

Vanwege de huidige buitengewone marktomstandigheden op de financiële markten zijn de marginvereisten recentelijk aangescherpt. Het is van groot belang dat u de verplichtingen op de rekening scherp in de gaten houdt. Meer informatie over het inzien van de marginvereisten en de huidige marginvereisten vindt u terug op onderstaande pagina’s:


ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV