Bericht van de directie van TradersOnly

Beste belegger,

De wereld worstelt momenteel met een probleem van enorme omvang en dit heeft een drastische impact op ons leven. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door de uitbraak van COVID-19.

Gezien de huidige situatie vinden wij het onze verantwoordelijkheid om prioriteit toe te kennen aan het volgende:

  1. Ten eerste willen wij de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers borgen;
  2. Ten tweede willen wij onze missie trouw blijven door onze klanten uitstekende service te bieden.

Wij willen u hierbij een update geven omtrent de verschillende maatregelen die wij hebben genomen om onze bovenstaande prioriteiten te waarborgen. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de aanbevelingen van de lokale overheden en gezondheidsinstanties.

Sinds 16 maart werkt het overgrote deel van onze medewerkers vanuit huis, zodat ‘social distancing’ zoveel mogelijk kan worden gegarandeerd. Daarnaast zijn alle afspraken met externe partijen in onze kantoren opgeschort en zijn verhoogde reinigings- en schoonmaakprocedures ingevoerd.

Als gevolg van deze maatregelen kan het zijn dat u wordt geconfronteerd met langere telefonische wachttijden. Om onze telefonische servicedesk waar mogelijk te ontlasten, vragen wij u vriendelijk om bij niet-urgente vragen contact met ons op te nemen via e-mail (support@tradersonly.nl). Wij danken u hierbij alvast voor het begrip en uw medewerking.

De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme impact op de financiële markten. We worden geconfronteerd met buitengewoon hoge volatiliteit en wereldwijd sterk gedaalde aandelenkoersen. Ondanks dat deze tijden voor veel beleggers zeer uitdagend zijn, zien wij ook dat beleggers dit als een kans zien om in te stappen.

Tot slot willen wij al onze klanten en iedereen die gelieerd is aan TradersOnly bedanken voor het vertrouwen dat u ons geeft in deze uitzonderlijke tijden.

Let goed op uw naasten en wij wensen u alle gezondheid toe,

De directie van TradersOnly


ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV