Over Tradersonly
Hoe betrouwbaar is Tradersonly
Disclaimers en voorwaarden
Privacy
Documenten
Experts
Contactgegevens
Over Tradersonly

OVER TRADERSONLY

TradersOnly is er voor traders only. Maar het is ook ván traders only. Het is opgericht door beleggers, die beter en succesvoller willen beleggen. Dichter op de beurs, met meer opties dan aandelen alleen.

Beleggen moet rendement opleveren, maar het mag ook leuk zijn, spannend. Waarom zou je alleen in aandelen willen zitten als je ook kunt spelen met bijvoorbeeld Amerikaanse opties? Of Futures?

Nieuwe strategieën ontwikkelen, verhalen achter de trades ontdekken, dat is wat we doen en waar we enthousiast van worden. Dat willen we graag delen met andere beleggers, die net als wij toe zijn aan het echte beleggen.

Hoe betrouwbaar is Tradersonly

HOE BETROUWBAAR IS TRADERSONLY?

Veiligheid is zeer belangrijk in de financiële wereld. Ook TradersOnly hecht bijzonder veel aandacht aan veiligheid en het bijhorende vertrouwen. Wij zorgen daarom voor een optimale bescherming voor al onze cliënten.

1. Toezicht AFM en DNB

TradersOnly heeft een vergunning als beleggingsonderneming en is volgens de Wet of het financieel toezicht (Wft) ingeschreven in het register van de AFM.

Klik hier om naar het register van de AFM te gaan.

TradersOnly staat hiermee onder toezicht van AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank).

Via een notification for cross border services (Europees paspoort), mag TradersOnly zijn diensten aanbieden in België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Luxemburg, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

2. Bescherming bij terugstorting

Bedragen kunnen enkel teruggeboekt worden naar een tegenrekening die persoonlijk op uw naam staat. Het is dus niet mogelijk om bedragen van uw effectenrekening over te boeken naar een rekening van iemand anders.

3. Maximale vermogensdekking en juridische bescherming

Het geldsaldo staat op een gesegregeerde rekening. Hierdoor blijft uw geld volledig gescheiden van de eigen gelden van de broker.

4. Maximale waarborgen voor je effecten en liquiditeiten

Uw rekening wordt door de SIPC (Securities Investor Protection Corporation) gewaarborgd tot $500.000 voor effecten waarvan $250.000 aan cash.

Disclaimers en voorwaarden

DISCLAIMERS EN VOORWAARDEN

Algemeen

TradersOnly is de merknaam voor online beleggingsdiensten van Caesar Capital BV, met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725, hierna “TradersOnly” genoemd.

TradersOnly beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het ontvangen en doorgeven van orders in financiële instrumenten.

De Algemene Voorwaarden van TradersOnly zijn steeds terug te vinden op deze website en kunnen steeds aangevraagd worden via support@tradersonly.nl.

Informatie op deze website

TradersOnly verstrekt geen juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van TradersOnly mogen niet beschouwd worden als juridisch of fiscaal advies. Alle publicaties van TradersOnly inclusief deze website zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen persoonlijk beleggingsadvies, advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen of aanbieding om te handelen in effecten.

De informatie op deze website is gebaseerd op een groot aantal externe bronnen die door TradersOnly als betrouwbaar worden geacht. TradersOnly biedt echter geen enkele garantie op de juistheid ervan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de correctheid of volledigheid van de gegevens die op deze website zijn terug te vinden.

TradersOnly kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van internetlinks die zijn terug te vinden op deze website. De informatie op deze sites is voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Verdere distributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TradersOnly. Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site verschijnt, moet vooraf schriftelijk door TradersOnly worden goedgekeurd.

Privacy

TradersOnly respecteert de privacy van haar cliënten. TradersOnly gebruikt persoonlijke gegevens van haar cliënten voor het uitvoeren van haar contractuele rechten en verplichtingen en met het oog op het beheer van het klantenbestand.

TradersOnly kan deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van diensten of producten. De cliënt kan hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet dient uitdrukkelijk, gedagtekend en schriftelijk verstuurd te worden naar TradersOnly. Door informatie aan te vragen bij TradersOnly geeft u toestemming aan TradersOnly om u zowel via e-mail, via post als telefonisch te benaderen. U kan zich hiervoor afmelden door een eenvoudige aanvraag te sturen naar support@tradersonly.nl.

U heeft ook steeds het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig te laten aanpassen. TradersOnly kan, zonder daartoe verplicht te zijn, alle telefoongesprekken met haar medewerkers naar of vanuit de kantoren van TradersOnly registreren en opnemen.

Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Klachtenprocedure

TradersOnly beschikt over een procedure voor de behandeling van klachten. Deze kunnen schriftelijk (per post of via e-mail) worden verstuurd. TradersOnly zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of via e-mail de ontvangst ervan bevestigen en een termijn meedelen waarbinnen de klacht behandeld zal worden. De verantwoordelijke voor de behandeling van klachten bij TradersOnly is de compliance officer. TradersOnly is conform art. 4:17 Wft aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder het aansluitnummer 400.000324.

Wijzigingen

TradersOnly behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de inhoud van deze website of documenten op deze website aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande verwittiging.

Privacy

PRIVACY

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Tradersonly. U dient zich ervan bewust te zijn dat Tradersonly niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Tradersonly respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tradersonly of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tradersonly of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Tradersonly of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Tradersonly
Noordkade 4A
6003ND Weert
Tel: +31 495 583 385
Fax: +31 495 744 074
Email: support@tradersonly.nl

 

 

Experts

EXPERTS

Profiteer van de kennis en de strategieën van onze eigen experts. Bekijk tips en seminars via de TradersAcademy.

Kijk hier voor meer info over TradersAcademy.

Contactgegevens

CONTACTGEGEVENS

TradersOnly Weert

Noordkade 4A, 6003ND Weert

Tel: +31 495 583 385

Fax: +31 495 744 074

support@tradersonly.nl

TradersOnly Amsterdam

Frederiksplein 1

1017 XK Amsterdam

Tel: +31(0)20 5300150

Fax: +31 495 744 074

amsterdam@tradersonly.nl

Facebook messenger:
Stuur een privé Facebook-bericht naar onze medewerkers


ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV