Europa -  futures

Orders die u plaatst via TradersOnly, worden doorgegeven aan en uitgevoerd door Interactive Brokers. Voor het uitvoeren van een order rekent Interactive Brokers kosten. Op deze pagina vindt u de door Interactive Brokers gerekende kosten. Deze kosten zijn opgebouwd uit uitvoeringskosten van de order, beurskosten, clearing kosten en eventuele overige kosten. De op deze pagina genoemde kosten zitten reeds verwerkt in de commissie die u op de tarievenpagina van TradersOnly kunt terugvinden.

Kosten voor uitvoering van de order (in rekening gebracht door Interactive Brokers)

Gestaffelde commissie per contract (tenzij anders vermeld)

Maandelijks handelsvolume USDEURGBPCADCHFHKDAUDSGDSEKNOKCNH
<= 1.0001,050,90,651,251,48,53,552,2510105,5
1.001 - 10.0000,650,60,450,80,952,61,5884,5
10.001 - 20.0000,,450,40,30,60,63,51,81663
> 20.0000,250,250,150,30,35210,65442

Gestaffelde commissie per contract voor mini-futures op de AEX, CAC40, en IBEX

Maandelijks handelsvolume AEX/CAC40 Mini-future: EUR DAX/IBEX Mini-future: EUR
<= 1.0000,200,50
1.001 - 10.0000,120,35
10.001 - 20.0000,080,30
> 20.0000,050,28

Europa – Kosten overnight per contract 1

USDEURGBPCADCHFHKDAUDSEKSGDJPYCNH
Marginvereisten 3x 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Marginvereisten 2x 0,050,040,040,050,050,400,080,350,105,000,33
Voldoet aan marginvereisten 0,100,080,070,100,100,800,150,700,2010,000,65

Alleen bij uitvoering

De onderstaande tabel heeft uitsluitend betrekking op klanten die hun futuretransacties via IBKR uitvoeren en deze positie vervolgens onderbrengen bij een andere broker.

Uitvoeringskosten per contract

Maandelijks handelsvolume USDEURGBPCADCHFHKDAUDSGDSEKJPY
<= 1.000 contracten 0,750,650,450,901,006,002,651,607,00130,00
1.001 - 10.000 contracten 0,450,400,300,550,603,502,001,006,0090,00
10.001 - 20.000 contracten 0,350,300,200,450,452,751,500,755,0070,00
> 20.000 contracten 0,250,250,150,300,352,001,000,654,0060,00

Externe kosten (beurskosten, clearing kosten, etc.)

Opmerkingen:

  1. De overnight kosten worden toegepast op iedere netto future contract, netto short call future-opties, of netto short put future-opties op dezelfde onderliggende waarde voor iedere werkdag dat deze netto future positie overnight wordt aangehouden.

ODR-Regeling
De Europese Commissie biedt op een online-platform de mogelijkheid tot een buitengerechtelijke geschillenbeslechting tussen ondernemers en consumenten (ODR: Online Dispute Resolution). Dit portaal bereikt u via deze link. In Nederland is in de financiële sector het KiFID de buitengerechtelijke geschilleninstantie. Het KiFID is aangemeld bij het ODR-platform. TradersOnly is aangesloten bij het KiFID onder het aansluitnummer 400.000107.

Ons e-mailadres is: support@tradersonly.nl

Ⓒ TradersOnly BV