Valutarisico

Valutarisico ontstaat wanneer je in een andere valuta dan de euro belegt. Als de koers van die andere valuta daalt in vergelijking met de euro, dan heeft dit een negatieve invloed op de waarde van je beleggingen in die andere valuta.


Ⓒ TradersOnly BV